Saroman Marathon in Japan

พบกับ Zamst พร้อมกับสุดยอดนักวิ่งมาราธอนชาวไทย 3 คน ได้ที่งานวิ่งมาราธอน Saroman Marathon ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25 มิถุนายน 2017 นี้