ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ZAMST FOR SPORT”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ZAMST FOR SPORT”
บริษัท เน็กโทปิค ร่วมกับ แซมไทยแลนด์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ZAMST FOR SPORT” ภาพคนใส่ซัพพอร์ตของ Zamst ในขณะเล่นกีฬา🏆ชิงรางวัล ทริปเดินทางไปถ่ายรูป ที่ HOKAIDO ญี่ปุ่น🇯🇵

คอนเซ็ปต์:
“ZAMST FOR SPORT” คือ ภาพคนใส่ ผลิตภัณฑ์ของ ZAMST (รุ่นใดก็ได้) ในขณะเล่นกีฬา เช่น แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอล และนักวิ่ง หรือกีฟาอื่นๆก็ได้ โดยภาพถ่ายจะต้องสื่อถึงการเล่นกีฬา แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหว และเห็นอุปกรณ์และโลโก้ของ ZAMST อย่างชัดเจน


ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

 1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

 

กติกาและเงื่อนไขการประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดถ่ายจากกล้องดิจิตอล (DSLR กับ Mirrorless ไม่จำกัดแบรนด์)
 2. ไฟล์ภาพถ่ายต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล ส่งเป็นไฟล์ JPEG ไม่มีลายน้ำ หรือกราฟิกตกแต่งลงบนภาพ สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ตัดแปะ องค์ประกอบ ในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพ
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่าย ได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับ ก่อนการปรับสีและแสงเอาไว้ด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถ เรียกขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพแต่ละภาพไม่เกิน 2 บรรทัด พร้อมทั้งระบุหรืออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ เช่น กล้องและเลนส์ที่ใช้
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ Zamst ที่ www.zamst-th.com ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 25 มีนาคม 2561 และทางทีมงานจะส่งอีเมล์ยืนยัน และรหัสผู้เข้าประกวดให้ทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 10. สำหรับภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้จักประกวดมีสิทธิ์นำภาพไปใช้ในสื่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น แต่จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพไปใช้ในงานกิจกรรม
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. หากปรากฎว่าผู้ส่งเข้าประกวดภาพฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจการตัดสินใจ ตัดสินให้ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะทันที
 13. ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวดต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน ผ่านระบบลงทะเบียน และได้รับอีเมล์ยืนยันรหัสผู้เข้าประกวด เท่านั้น

 

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ Zamst ที่ www.zamst-th.com ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 25 มีนาคม 2561 และทางทีมงานจะส่งอีเมล์ยืนยัน และรหัสผู้เข้าประกวดให้ทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.zamst-th.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2561

 

กำหนดระยะเวลา

 1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่ 1 – 25 มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.zamst-th.com
 2. ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2561
 3. ประกาศผลการตัดสินในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/ZAMSTThailand/
 4. สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลภายใน 7 วันทำการ

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เดินทางไปถ่ายรูปงาน Ultra Marathon ในตำนาน ที่ Hokkaido วันที่ 21-26 มิถุนายน 2561 ค่าเดินทางที่พักและอาหารฟรีตลอดการเดินทาง รวมทั้ง ค่าจ้างถ่ายรูปในงาน 1 วัน เป็นเงิน10,000บาท วันที่เหลืออื่นๆ เราพาเที่ยว ตลอดการเดินทางจะมีทีมงานของZamst เป็นผู้ดูแล กรณีที่สละสิทธิการเดินทาง ให้รับเป็นเงินชดเชยเป็นเงิน 10,000 บาท และมอบรางวัลการเดินทางให้ผู้ที่ได้ตำแหน่งถัดไป
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินสด 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
* Facebook Fanpage ZAMST THAILAND https://www.facebook.com/ZAMSTThailand/

หมดเวลาลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามส่งภาพเข้าประกวดได้ที่หน้าเว็บไซต์