HA-1 Series

  • พยุงส่วนโค้งใต้ฝ่าเท้า การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ช่วยพยุ่ง เอ็นพังผืดใต้โค้งฝ่าเท้าด้วยการยกกระชับ
  • ใช้เทคโนโลยีการปรับสมดุลให้แก่ส้นเท้า การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ช่วยให้ส้นเท้าอยู่ในตำแหน่งสมดุลอยู่เสมอ และลดแรงกดที่โค้งฝ่าเท้าช่วยเสริมสมรรถนะให้แก่การวิ่งให้ทนทานมากขึ้น วัตถุดิบแบบยืดหยุ่นช่วยพยุงกล้ามเนื้อ และให้การเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ ใส่และถอดออกได้สะดวก
  • ใช้เทคโนโลยีการถักทอแบบ Front Wave ทำให้เท้าขยับได้ อย่างเป็นธรรมชาติ การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ทุกๆส่วนของเท้ายืดหยุ่น ในทิศทางที่ควบคุมได้
  • ช่วยพยุงเอ็นร้อยหวาย ได้รับการออกแบบมาให้ช่วยเสริมสมรรถนะของเอ็นร้อยหวาย และลดแรงเค้นที่ อาจเกิดขึ้น กับเอ็นร้อยหวายโดยเฉพาะ
  • ถักทอในรูปทรงของเท้าเพื่อให้ใส่กระชับ มีแบบพิเศษ แบบ 5นิ้ว ให้เลือก เพื่อความสบาย (รุ่น พิเศษแบบ 5นิ้ว)
Category:
 

Description

  • พยุงส่วนโค้งใต้ฝ่าเท้า การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ช่วยพยุ่ง เอ็นพังผืดใต้โค้งฝ่าเท้าด้วยการยกกระชับ
  • ใช้เทคโนโลยีการปรับสมดุลให้แก่ส้นเท้า การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ช่วยให้ส้นเท้าอยู่ในตำแหน่งสมดุลอยู่เสมอ และลดแรงกดที่โค้งฝ่าเท้าช่วยเสริมสมรรถนะให้แก่การวิ่งให้ทนทานมากขึ้น วัตถุดิบแบบยืดหยุ่นช่วยพยุงกล้ามเนื้อ และให้การเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ ใส่และถอดออกได้สะดวก
  • ใช้เทคโนโลยีการถักทอแบบ Front Wave ทำให้เท้าขยับได้ อย่างเป็นธรรมชาติ การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ทุกๆส่วนของเท้ายืดหยุ่น ในทิศทางที่ควบคุมได้
  • ช่วยพยุงเอ็นร้อยหวาย ได้รับการออกแบบมาให้ช่วยเสริมสมรรถนะของเอ็นร้อยหวาย และลดแรงเค้นที่ อาจเกิดขึ้น กับเอ็นร้อยหวายโดยเฉพาะ
  • ถักทอในรูปทรงของเท้าเพื่อให้ใส่กระชับ มีแบบพิเศษ แบบ 5นิ้ว ให้เลือก เพื่อความสบาย (รุ่น พิเศษแบบ 5นิ้ว)

Product Information

Additional information

Sport

Baseball/Softball, Basketball, Golf, Outdoor/Bike, Racket Sport, Running, Volleyball, X-Fit

Injury

100