RK-1

  • ลดแรงเค้นที่หัวเข่า แพ็ดแบบสลักยึดและแถบรัดแบบเกลียว ป้องกันกล้ามเนื้อบิดตัวในขณะที่วิ่ง
  • เสริมความแข็งแรงและกระชับให้กล้ามเนื้อน่อง เพิ่มความมั่นคงและโครงเรซีนสังเคราะห์ ลดแรงกดทับแถบหัวเข่าขณะวิ่ง
  • สวมใส่สบาย ใช้วัตถุดิบที่บางและถ่ายเทอากาศได้ดีทำให้รู้สึกใส่สบาย
  • ตัดแบบ 3D โครงรับสรีระ รองรับการเคลื่อนไหวในการวิ่ง เราออกแบบรูปทรงและตัดให้เข้ากับท่าทางการเคลื่อนไหวในการวิ่งโดยเฉพาะ
Category:
 

Description

  • ลดแรงเค้นที่หัวเข่า แพ็ดแบบสลักยึดและแถบรัดแบบเกลียว ป้องกันกล้ามเนื้อบิดตัวในขณะที่วิ่ง
  • เสริมความแข็งแรงและกระชับให้กล้ามเนื้อน่อง เพิ่มความมั่นคงและโครงเรซีนสังเคราะห์ ลดแรงกดทับแถบหัวเข่าขณะวิ่ง
  • สวมใส่สบาย ใช้วัตถุดิบที่บางและถ่ายเทอากาศได้ดีทำให้รู้สึกใส่สบาย
  • ตัดแบบ 3D โครงรับสรีระ รองรับการเคลื่อนไหวในการวิ่ง เราออกแบบรูปทรงและตัดให้เข้ากับท่าทางการเคลื่อนไหวในการวิ่งโดยเฉพาะ

Product Information

Additional information

Sport

80

Injury

98