Wrist Wrap

  • ให้การพยุงรัดกระชับอย่างพอดี วัสดุที่แตกต่างกัน 2 ชนิด ให้แรงรัดกระชับและพยุงอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ
  • ใส่สบาย แบบห่วงคล้องนิ้วหัวแม่มือช่วยให้ใส่แถบรัดข้อมือได้ง่าย ใส่และปรับความกระชับได้ด้วยมือข้างเดียว
  • แถบกันลื่น แถบกันลื่นช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือบิด ทำให้การรัดพยุงเป็นไปอย่าง เหมาะสมในขณะใช้งาน
  • ใช้ได้กับกีฬาหลายประเภท ไม่ใช้วัสดุแข็งใดๆทำให้สามารถใช้ในการเล่นกีฬาได้หลากหลาย
Category:
 

Description

  • ให้การพยุงรัดกระชับอย่างพอดี วัสดุที่แตกต่างกัน 2 ชนิด ให้แรงรัดกระชับและพยุงอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ
  • ใส่สบาย แบบห่วงคล้องนิ้วหัวแม่มือช่วยให้ใส่แถบรัดข้อมือได้ง่าย ใส่และปรับความกระชับได้ด้วยมือข้างเดียว
  • แถบกันลื่น แถบกันลื่นช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือบิด ทำให้การรัดพยุงเป็นไปอย่าง เหมาะสมในขณะใช้งาน
  • ใช้ได้กับกีฬาหลายประเภท ไม่ใช้วัสดุแข็งใดๆทำให้สามารถใช้ในการเล่นกีฬาได้หลากหลาย

Product Information

Additional information

Sport

Golf, Racket Sport, X-Fit

Injury

109